X
تبلیغات
رایتل
ashkeghalam
چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. 09198886951 telegram
دوشنبه 16 بهمن 1396 :: 12:52 ق.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری

 یک شب را می توانستم با خیال راحت از این که نکند یک وقتی در نیمه های شب یک زن درخانه حیاطمان را بزند و چه می دانم به بهانه های مختلف بخواهد اعصاب مرا مختل کند، سرکنم. توی خانه که بودم تا صبح صدای زوزه سگهای مست را می شنیدم و خواب تارموهای سیاهی را می دیدم که عین مار، نه،  عین قلاده های سیاه یک سگ دور گردنم پیچ می خوردند و نزدیک بود خفه شوم که از خواب می پریدم. بدنم خیس عرق سرد شده بود. گفتم لااقل توی بازداشتگاه دیگر یک شب را آرام خواهم خوابید. اما کورخوانده بودم. آنجاهم به جز من مردهای دیگری بودند که جرمشان یک جورهایی با زن مربوط می شد. یکی زنش را کتک زده بود یکی بود که رفته بود یک زن دیگر هم مخفیانه گرفته بود. واقعا عحب آدمهایی پیدا می شوند. اینجور مردها آبروی هرچه مرد است را می برند. شب جمعه هم بود که برای متاهلها شب حساسی به حساب می آمد. خودمانیم برای من هم شب جمعه بدجوری وسوسه انگیز بود. هی به خودم می گفتم که الان متاهلها چه کار دارند می کنند؟ تمام شب را تا صبح توی رختخواب غلت می زدم و رختخواب را بغل می کردم و خوابهای زنانه می دیدم و خود ارضایی می کردم. هرچه بیشتر سعی می کردم از شرش خلاص شوم بیشتر دچارش می شدم. توی بازداشتگاه آن یکی از آن دو مرد که دوتا زن داشت قضیه زندگیم را سوال کرد. گفتم که من هم تا به حال چندین زن گرفته و طلاق داده ام. یکی از یکی شیطان ترو فریبکارتر. اصلا آدم ابل بشر را همین زن ازبهشت انداخت بیرون. باور نمی کنید؟ بروید کتاب بخوانید باورتان می شود. ازهیچکدامشان خیر ندیده ام. اما مردکه قبول نمی کرد. می گفت کیف زن به همین شیطان بودن و فریبکاربودنش است. می گفت کسی که مزه زن زیردندانش باشد از زن جماعت سیر نمی شود. باید راهش را بلد باشی. زنها قلق دارند جانم. این حرفها را می گفت و لبهایش را خیس می کرد و می خندید. معلوم بود که چه کیفی می کرد. راستش کمی باورم شده بود. دهانم آب افتاده بود. مخصوصا وقتی خاطرات عشق بازی بازن دومش را که یک دختر زیبای ارمنی بود برایم تعریف می کرد. اینها را که می گفت نمی دانم چرا یاد زوزهای مستانه می افتادم. عکسش هم توی کیفش بود نشانم داد. یک دختر چشم آبی با موهای بور. داشت به کلی نظرم برمی گشت که بروم یک زن ارمنی بگیرم شاید...اما زودی  به خودم هی زدم و از خیالات آمدم بیرون. آن شب به صبح نرسید که زنش آمد رضایت داد آزاد شد. طرف با نیشخند برگشت بهم گفت :
-  دیدی گفتم زن جماعت شب جمعه رو بی خیال نمی شه جونم؟ دیدی گفتم؟
 شاکیش زن مسلمان بود که رضایت داده بود. اما می دانستم که او انقدر زرنگ هست که بعد از اولی دمی هم به خمره زن ارمنی اش بزند. دهانم آب افتاده بود. داشتم کم کم از نوشتن رمان ضد زن منصرف می شدم که بازهم یک هی به خودم زدم و ازخیالات آمدم بیرون . بعداز آن که هردوی آنها آزاد شدند رفتند مگر می توانستم ادامه رمانم را بنویسم؟ بازهم خیالات زنانه آمده بود به سراغم. ازجناب سروان که افسرنگهبان بود درخواست رفتن به توالت را کردم. وقتی که کارم تمام شد و آمدم آب بگیرم کاسه توالت را بشویم دیدم یک تارموی سیاه بلند مثل همان تارموهای قبلی  آنجابه به کاسه سفید توالت چسبیده است. گرفتم از نوکش و از کاسه توالت جدا ووجبش کردم. درست سه وجب و هفت انگشت! باید می سوزاندمش وگرنه خشمم و شهوتم فروکش نمی کرد. اول شستمش بعد با دستمال با ظرافت واحتیاط تمام که پاره نشود خشکش کردم. فندکم را ازم گرفته بودند. توی بازداشتگاه قدغن بود. آرام پیچیدم دور انگشت اشاره ام و آوردمش توی بازداشتگاه. اما برای سوزاندش آتش نداشتم. انگار مو را دورگردنم پیچیده بودم نه دورانگشت سبابه ام که ازگلو درد و نفس تنگه داشتم خفه می شدم. هرچه هم التماس افسرنگهبان کردم که فندکم را بهم بدهد هیچ فایده ای نداشت. این موداشت دیوانه ام می کرد. انگارنیرویی ماورای طبیعی داشت که شهوتم را هزاربرابر کرده بود. هرچه بیشتر سعی می کردم از شرش خلاص شوم بیشتر گرفتارش می شدم. توی همین گیرودار بودم که جناب سروان خبرداد که شاکی ام رضایت داده که شب جمعه ای آزاد بشوم. ظاهرا دلش برایم سوخته بود از طرفی چون فردا که دادسرا تعطیل بود و من همینجور بلاتکلیف باید می ماندم تا شنبه صبح. با این حال من مطمئن بودم که آن زن شیطان صفت بازهم نقشه ای برایم دارد و می خواهد یکجورهایی سرراهم سبز شود و آزارم بدهد. کتابم را که حس کردم به اندازه وزن یک زن چاق وچله ودندان گیر سنگین شده است  زدم زیر بغلم و بیرون که آمدم حس کردم هوای شب تابستان بدجوری  خنک و وسوسه انگیز شده است. ازدور صدای زوزه سگها می آمد. هیچکس توی خیابان نبود. یک راننده آژانس توی ماشینش چرت می زد. تارموی زنانه هنوز دور انگشتم بود. بازش کردم و فندک را روشن کردم گرفتم زیرش. صدای خنده های زنانه ای که خیلی شبیه صدای سگهای ماده مست بود از دورواطراف به گوشم می رسید. از تارمو بوی زن می آمد. تمام تنم داغ شده بود. عرق کرده بودم. ازیک جایی از همین نزدیکی ها بوی خوش نه ببخشید بوی کثیف زن می آمد. قلبم به گروپ گروپ افتاده بود. دور خودم چرخیدم خواستم فرار کنم اما نمی دانستم از کدام طرف . کتاب رمان توی دستم به اندازه وزن یک زن تپل مپل سفید و دندان گیر سنگین شده بود. گذاشتمش روی شانه ا م. بو نزدیکتر شد. کتاب را بو کشیدم. بوی زن می داد. صدای قهقه شخصیتهای زن رمانم توی گوشم می پیچید و ولم نمی کرد. کتاب را باز کردم. از لای هر صفحه صدای قهقهه های شیطانی زن می آمد. لای تمام صفحاتش یک تارمو بود و بوی وسوسه انیگز زن می داد. تکیه دادم به دیوار و کنارپیاده رو واررفتم. از روبرو ازلای پنجره نیمه بازی صدای ناله های وسوسه انیگز یک زن می آمد. شب جمعه بود و لابد وقت عشق بازی. خوب که گوش کردم دیدم نه صدای زن نیست. صدای ناله های ماده سگی بود که سگهای مست نر دنبالش گذاشته بودند. ازتاریکی ته کوچه که درآمدند دیدمشان. توی تمام زندگیم هیچوقت نتوانسته بودم فرق بین ناله های مستانه یک زن را از ناله های سگهای ولگرد تشخیص بدهم.  بدنم لرزگرفته بود. تب کرده بودم. خوب که نگاه کردم دیدم دو تا از سگها قفل کرده اند. سه چهارتا سگ نردیگرهم با دمهای برافراشته دوروبرش موس موس می کردند. سگ نربه دنبال سگ ماده کشیده می شد و بدجوری ناله می کرد.  کتابم را بازکردم و مثل سگهای نر که زیردم سگ ماده را موس می کشیدند موس کشیدم. حس کردم ناخنهای دستم بلند می شود و چانه ام ازصورتم می زند بیرون. چیزی شبیه دم از پشت آزارم می داد. باد وزید و کتاب از دستم افتاد. لحظه ای بعد کتابم توی خیابان ورق ورق شده بود و از هر ورقش صدای قهقه شهوتناک زنی توی فضای شهوتناک شب جمعه می پیچید. یکی از سگهای نر پایش را داده بود بالا و داشت روی آنها می شاشید. باد خنک شب موهای بلندی را نمی  دانم از کجا می آورد و مثل قلاده دور گردنم می پیچید. خواستم فریادی بزنم صدایی شبیه زوزه یگ ازگلویم بیرون آمد. صدایی شبیه زوزه سگ نری که با یک سگ ماده قفل کرده باشدد. دلم می خواست دنبال بوی ماده سگ بدوم...