ashkeghalam
گر به خود آیی به خدایی رسی به خود آ

من خواهم آمد
با یک بغل ستاره
و چشمهای تر و عاشقی که
خورشید درآنها
هرگز غروب نمی کند
من خواهم آمد
و در خزان دلخوشیها
نام تو را خواهم خواند
چون کودکیهایم
که درتاریکی
ترانه خوان می شدم
من خواهم آمد
بی دست
بی پا
بی نگاه
زیرا تمام هستی  پروانه
درطواف شمع می سوزددوشنبه 3 اردیبهشت 1397 :: 03:31 ق.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری