ashkeghalam
قلم توتم من است

مرگ پایان کبوتر نیست
پایان پریدن نیست
پایان شب است
مرگ آغازتولد 
صبح میلاد
پر زدن
در آسمان زندگی است
در زمین زندگی چون دانه پنهان بوده ام
با طلوع مرگ خود در آسمان پیدا شوم
زنده باد این مرگ 
این آغاز راه زندگی
زنده باد این عاشقی
مردن برای زندگیدوشنبه 8 مرداد 1397 :: 02:07 ب.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری