ashkeghalam
قلم توتم من است

چشم امیدم به مجلس کاملا کورشد. بعد از انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری منی که تمام امیدم را به اصلاح کشور از دست داده بودم انگار روح تازه ای به کالبد نیمه جانم دمیده شد. از آن روز به بعد من دقیقا درجریان وقایع سیاسی کشور هستم. از همه مهمتر انتخابات مجلس بود که لیست امید با آمارعجیبی پیروز شد. امیدم به مجلس آنقدرزیاد بود که حتم داشتم می تواند پرونده  آقای قالیباف شهردار سابق تهران را با تحقیق و تفحص بازکند. اما بعد از مدتها انتظار خبر رسید که سه شنبه گذشته (13/05/97) مجلس برای چندمین بار طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرده است. با توجه به عقب گرد روحانی بعد از انتخابات اخیر و محافظه کاری بیش از حد او کم کم امیدهایم برباد رفته بود که  اخبار فسادهای مالی هم مزید برعلت شد. مخصوصا دیروز که توی مجلس برای استیضاح وزیر تعاون چه حرفهایی زده نشد از رشوه گرفتن و فسادهای مالی که هم به نمایندگان نسبت داده می شد و هم به خود وزیر که توانسته بود بارها با لابی رای نمایندگان را بخرد. از آن طرف بعضی خیال خام دارند که مجلس با تحقیق و تفحص درمورد خودش موافقت کند. این دیگر غیرممکن است و اگر هم بشود شائبه دادن اطلاعات غلط زیاد است. آیا مجلسی که جرات تو گفتن به یک شهردار را ندارد می آید برعلیه خودش وارد کار بشود؟
فساد مثل موریانه تمام دستگاههای کشور را از درون خورده و پوک کرده است. از موسسات مالی گرفته تا رانت خواری وزرا و فساد در شهرداری و مجلس و حتی فساد درقوه قضاییه که الان مدتهاست آقای صادقی نماینده شجاع مجلس درخواست توضیح درمورد میلیاردها پولی که از حساب مردم توی حساب قوه قضاییه هست و...هنوز هیچ جوابی نشینده است.  از رانت کاری در شرکتهای بزرگ انتصابی گرفته تا پرداخت نشدن حقوق  گارگران توسط کارخانه های مختلف و حتی برداشت پول صندوق بیمه تامین اجتماعی از طرف دولت و فعالیتهای اقتصادی نهادهای زیر نظر رهبری که جرات فعالیت بخش خصوصی را به صفر رسانده تا بندهای مختلف بودجه کشور که معلوم نیست کجا و چرا هزینه می شود و... دیگرهیچ نقطه امیدی برای اصلاح کشور برایم باقی نگذاشته است. انقلابی که توسط پابرهنه هایی مثل من شکل گرفت و  قرار بود به داد من فقیر که چهل سال است دارم برای تامین حداقل معاشم سگ دو می زنم و همیشه هم هشتم گروی نهم بوده است برسد اما حالا  ما پا برهنه ها را دارد زیر لگد خودش له می کند. ولایت فقیهی که به قول مرحوم  آقای خمینی  که می گفت پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد خود عامل صدمه به مملکت شده است.   حداقلش این است که بعد از چهال سال که از انقلاب می گذرد هنوز نتوانسته عدالت اقتصادی را برجامعه حاکم کند بلکه درست همان کسانی که ادعای مبارزه با فساد و فقر را می کنند خود عامل فساد می شوند. آیا دیگر امیدی به اصلاح این مملکت باقی می ماند؟
تمام این حرفها برداشت و نظر خود بنده است و به نیت تبلیغ برعلیه نظام صورت نگرفته است. اینها نتایجی است که من خودم با توجه به وضعیت چهل سال بعد از انقلاب و شرائط فعلی به آن رسیده امپنج‌شنبه 18 مرداد 1397 :: 11:50 ب.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری