ashkeghalam
قلم توتم من است

از قدیم گفته اند وقتی پیش نماز فلان کند پس نماز بیسار می کند. امروز از کنار پیاده رو از دست دو تا جوان کارگر که معلوم بود بچه فقیر زحمتکش هستند چند کیلو گردو خریدم به قیمت صد هزارتومان. طرف چندتایی گردو محض امتحان برایم شکست که دیدم به به عجب گردوهای پوست کاغذی و سفیدی هستند. اما وقتی آوردم خانه دیدم همه سیاه و به درد نخور و کرمخورده.
قبح فساد و حرامخواری دیگر درجامعه ما از بین رفته است. وقتی که بزرگان مملکت میلیارد میلیارد پول مردم بدبخت را بالا می کشند و مثل آب خوردن می خوردند از بچه های فقیر و نیازمند چه انتظاری می شود داشت؟
 از قدیم گفته اند وقتی پیش نماز بگ*زد.... پس نماز می ری*د . حالا باز خدا پدر اینها را بیامرزد که عوض ری*ن....می چس*د. وقتی که تورم نان خالی سفره من کارگر را روز به روز حریصانه تر می بلعد و صدایم هم به جایی نمی رسد با دو تا فقیر بیچاره بی کار که می خواهند شکم خالی زن و بچه خود را با پول من سیرکنند چه می توانم بکنم؟
 باز خدا پدر اینها را بیامرزد که می روند با پول کلاه برداری کار خیر می کنند. با آنها که با پول فقرا کاخ می سازند و درکشورهای خارج با آنها الواتی می کنند چه می توانم بکنم که با این دوتا جوان فقیر بی پول که از سر ناچاری دست به کلاه برداری می زنند چه بکنم؟جمعه 19 مرداد 1397 :: 12:46 ق.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری