ashkeghalam
قلم توتم من است

به نظر می رسد بین سیاست و فرهنگ یک ملت رابطه تنگاتنگی هست. شاید اغراق نباشد بگوییم که سیاست انعکاس فرهنگ حاکم بر یک ملت یا جامعه است. آیا این که چرا سیاستمداران ما متولیان دین هستند و دین با سیاست ممزوج شده است از یک طرف و ازطرف دیگر این که چرا آنها ملت را یک کودک صغیر قلمداد می کنند که باید توسط بزرگترها به راه راست هدایت شوند و خود قدرت تشخیص خوب و بد خود را ندارند انعکاس فرهنگ ما درخانواده نیست؟
آیا ما خود در خانواده بر کودکان و حتی فرزندان بزرگتر خود راه تشخیص و آزمودن خوب و بد را از آنها نمی گیریم و آنها را وادار نمی کنیم که شخصیت، دین، مذهب و منش خاصی داشته باشند؟
همانطور که حکومت که خود را متولی دین و ولی و سرپرست ملت می داند آنها را وادار می کند حجاب داشته باشند یا لباس خاصی بپوشند و نپوشند و خیلی از مذاهب حق زندگی و ابراز وجود ندارند آیا انعکاس افکار، عقاید و قدرت سالاری خود ما در زندگی نیست؟
من اطلاع زیادی از فرهنگ خانواده های غربی ندارم اما تا همین حد هم برایم مشخص است که سلطه والد بر کودک در خانواده های غربی نسبت به ما خیلی کمتر و آزادی فرزندان آنها در روشی که برای زندگی پیش می گیرند خیلی بیشتراست.
همانطور که آنها تابوهای زیادی را شکسته اند و اطلاعات خیلی محرمانه ما را با فرزندان خود به راحتی به اشتراک می گذارند درسیاست آنها هم به شدتی که ما درسیاست می بینیم پنهانکاری و فساد و رانت وجود ندارد. ما فقط دم از اطلاعات آزاد و سیستم شفاف می زنیم اما درعمل برخلاف آن اتفاق می افتد. چرا ما فقط شعار اسلام و عدالت را درجامعه سرمی دهیم اما آنها درعمل به اصول اسلام از قبیل عدالت و آزادی می پردازند؟
یکی از اصول شخصیت قدرت سالاری این است که می گوید آنچه من می کنم نکن آنچه من می گویم بکن. مثل پدری که دزدی می کند اما به فرزندش می گوید دزدی بد است تو این کاررا نکن. مثل پدری که سیگارمی کشد اما به فرزندش می گوید فرزندم من خیر تو را می خواهم سیگار بد است. نکش!
آیا ما درفرهنگ خوانوادگی خود دچار این تناقض بین حرف و عمل نیستیم که حالا از حکومت انتظار داریم وقتی خودش دچار رانت و فساد است دیگران را به خاطر آن مجازات کند؟
نمونه اش محاکمه تعدادی از متخلفین ارز بگیر اخیراست. آیا هیچکس آمد از ریشه قضیه را پی گیری کند؟ آیا کسی جرات می کند بگوید چرا این همه ردیف بودجه داریم که هیچکس جرات نمی کند از چون و چرایی اش بپرسد؟ ایا کسی جرات می کند بگوید این همه نهاد و... هست که زیر نظر رهبری است اما کسی جرات نمی کند از آنها سوال کند؟
وقتی که درخانواده پدرمادر این اختیار را دارند که مرتب سوال کننده باشند و به کسی جواب نگویند و بچه ها فقط باید حرف گوش کنند و تناقضهای موجود در رفتار و گفتار والدین را زیر سبیلی در کنند انعکاس این فرهنگ در سیاست هم به شکل اقتدار ولایت فقیه با اختیاراتی درحد اخیتارات خدا بر خلق انعکاس پیدا می کند.
این که سودای انقلاب درسیاست را در سر بپرورانیم اما از کوچکترین اصلاحی در روش تربیتی فرزندان و اصول عقیدتی خود سر باز زنیم نتیجه ای نخواهد داشت جز این که حکومتی دیگر به شکلی دیگر ولی از نظر اصولی دقیقا مثل همین حکومت برما غالب شود. همانطور که حکومت قبلی که ظاهر با حکومت فعلی در تضاد بود رفت ولی آیا اصول اقتدارگرایی حکومت فعلی همان اصول اقتدار گرای قبلی نیستند؟
به نظر می رسد وضعیت نا بسامان ایران و اصلاح ریشه ای آن نیاز به بازنگری در رفتار و گفتار و عقاید و شیوه زندگی خودمان دارد. تا وقتی که خودمان حاضرنیستیم در زندگی فردی و خانوادگی خود به اصول دموکراسی پایبند باشیم هیچگاه نخواهیم توانست یک سیستم سیاسی تابع دموکراسی را برسرکار بیاوریم. زیرا سیاست دقیقا انعکاس فرهنگ خانوادگی و فردی خودماست.
تا وقتی که تعصب و اقتدار مذهبی را بر کودکان خود تحمیل می کنیم نباید انتظار داشته باشیم که حکومتی بر سرکار بیاید که مذهب را برما تحمیل نکند. ما دقیقا آن چیزی را که به هستی می دهیم از آن پس می گیریم. ما نمی توانیم برویم کوهستان و فحش بدهیم و انعکاس فحش نشنویم. تا وقتی که این ایده را داریم که عمل بد انجام دهیم  اما نتیجه خوب ببینیم وضعیتی بهتر از این نخواهیم داشت و هرتغییری کاملا سطحی و زود گذر است چرا که ما به ریشه ها نپرداخته ایم. ما قبل از این که نیاز به یک تحول سیاسی داشته باشیم نیازمند تحولی فرهنگی هستیم. درغیر این صورت تاریخ را تکرار خواهیم کرد. چرا که ریشه ها عمیقند و ما هیچگاه به ریشه ها نمی پردازیم. آینه گر عیب تو بنمود راست خود شکن آینه شکستن خطاست. سیاست دقیقا انعکاس خود ماست. تا وقتی که به جای شکستن خود سیاست را می شکنیم خودمان را دور می زنیم. و سرانجام به نقطه اول بازخواهیم گشت. چنانکه بعد از جهل سال حتی پسرفت هم داشته ایم چه برسد به پیشرفت. 

سه شنبه 06/06/97 ساعت 20:48 محله امامزاده یحییسه‌شنبه 6 شهریور 1397 :: 08:50 ب.ظ ::  نویسنده : محمد قنبری